• Luna, kattdamen med stil
    Luna, kattdamen med stil
  • Vackra Cola har huvudet på skaft!
    Vackra Cola har huvudet på skaft!
  • Coffee söker hem med kul kompis!
    Coffee söker hem med kul kompis!

Förvildade Katten Öresund

framsida
Förvildade Katten Öresunds huvudsyfte är att förbättra förvildade katters livskvalitet samtidigt som födseln av oönskade katter stoppas. FvK arbetar med att kastrera förvildade kattpopulationer områdesvis enl. TNR M-metoden (Trap, Neuter, Return and Manage/Monitor) FvK arbetar med förvildade katter med full vetskap om och respekt för att en förvildad katt inte är en variant av ”skygg tamkatt”, utan en fri individ med ett vilt djurs beteendemönster och som därför måste omhändertas så snabbt, smidigt, klokt och stressfritt som möjligt.
FvK tar avstånd från ”metoden” att ta in vuxna förvildade katter. Att så radikalt byta livsmiljö innebär i de flesta fall ett alltför stort trauma för en katt med ett vilt djurs beteendemönster och tillika mycket dålig kapacitet för förändringar. FvK väljer därför att kraftigt förbättra den förvildade kattens livsvillkor ute på plats.
Förvildade kattungar (och i möjligaste mån ungkatter) fångas in och placeras i träningshem där de tränas och socialiseras, så att de efter en tid kan flytta till nya, goda permanenta hem. FvK har inte möjlighet att hjälpa privatpersoner som inte kan ha kvar sin tama katt / hittat en tam katt ute, FvK prioriterar inte enskild katthjälp, utan i sådana fall är det bäst att direkt kontakta någon annan kattförening. De katter (förvildade kattungar/ungkatter som tränats och socialiserats och tama hittekatter) som FvK placerar ut kommer från föreningens TNR-områden.
Genom TNR-metoden förbättras den enskilda kattens liv högst betydligt samtidigt som födseln av oönskade kattungar stoppas. På sikt sjunker antalet förvildade katter i området och de katter som lever där och som människorna ser är friska, välmående och sunda individer. TNR är således en metod som passar alla; katter, kattälskare och katthatare - katterna mår bättre och de som värnar om dem blir nöjda och de som ogillar katternas närvaro ser på sikt allt färre katter och blir nöjda även de.
Fvk prioriterar alltid livskvalitet framför "liv till varje pris", en katt är mer än sin kropp och kattens mentala hälsa är precis lika viktig, om inte viktigare, än kattens fysiska hälsa. "Rädda kroppen och skit i knoppen" är inte den metod FvK använder för att förbättra förvildade katters livssituation!
FvK hämtar inspiration t.ex. från Alley Cat Allies, klicka på länken och läs mer! https://www.alleycat.org/our-work/share-the-truth-about-cats/