Förvildade Katten Öresunds årsmöte 2017-02-12

rsmte deluxe

På FvK:s årsmöte diskuterades bland annat vad som skulle hända med föreningens Facebooksida. I nuläget finns ingen intresserad ansvarig för sidan och för FvK, som inte prioriterar "enskild katthjälp", utan är helt inriktad på att omhänderta förvildade katter enl. TNR M-metoden, är inte heller Facebook särskilt viktig. Därför beslöts att Facebooksidan tills vidare inte kommer att vara aktiv, men om någon i framtiden känner sig hågad att ta en dust med Facebook, låter vi givetvis sidan vakna till liv igen.

FvK:s medlemstidning "Vilda Katten" har hittills kommit ut med två nummer per år. På årsmötet beslöts att tidningen istället kommet att ges ut en gång per år, omkring slutet av februari och då i en något förenklad form. Medlemstidningen är beroende av det material som föreningens medlemmar skickar in och får vi inte in något sådant, så kommer tidningens innehåll i huvudsak att vara en ren redovisning av föreningens verksamhet under året. För att göra en trevlig och omväxlande tidning är vi mycket tacksamma för alla bidrag som mailas till: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Martin kommer även fortsättningsvis att "göra" FvK:s layoutmässigt mycket tjusiga tidning och vi vill rikta ett stort tack till Martin som tar sig tid och lägger ner ett omfattande arbete på "Vilda Katten"!