Bor du på landet?

Ibland händer det att att FvK stöter på en grupp förvildade utekatter, som av någon anledning, inte längre kan leva kvar i sitt hemrevir. Detta kan ha många orsaker, t.ex. kan katterna ha levt och matats i en villaträdgård och en dag ska kanske "mataren" flytta och huset säljas/ renoveras, eller så har katterna kanske bott på en ödetomt som nu ska bebyggas etc. Det kan också vara så att vi bedömmer miljön som "otjänlig" och att vi omöjligt kan anpassa den efter katternas behov och då framstår flyttning som enda lösningen.

Till vuxna förvildade katter söker vi därför stall/gårdar/lugnt belägna hus eller liknande. Där missarna efter en tillvänjningsperiod inomhus, åter kan få ströva fritt men ändå har möjlighet att gå in för att äta, söka skydd, värma sig och på köpet få tillgång till ordentlig daglig tillsyn och omvårdnad. Innan katterna kommer till sitt nya lantliga hem har de blivit kastrerade, öronmärkta, vaccinerade, avmaskade, ohyrebefriade och hälsokontrollerade hos veterinär.

Ares l


Skötsel och omvårdnad

Att ta hand om en blivande "gårdskatt" är inte förbundet med någon kostnad, däremot förbinder sig det nya hemmet att mata katten, ge den möjlighet att gå in i t.ex. en lada där det ska finnas sköna sovbon / -platser, att efter bästa förmåga sköta om katten t.ex. avseende avmaskning, att om kattem blir sjuk se till så den får vård m.m. (Se våra gårdskontrakt på hemsidan.) Som tack hjälper katten till att ta hand om övertaliga möss och andra oönskade små och här är det viktigt att tänka på, att en katt som får bra och näringsriktig mat blir en bättre jägare! Att jaga är en fysisk prestation, att likna vid en idrottslig sådan och det är ju lätt att förstå, att en idrottsman behöver äta rätt för att prestera bra och det behöver även katten. Att jaga är en medfödd och naturlig instinkt (dessutom jagar katten innan den blir hungrig, inte när hungern är akut), så en välnärd, väl omskött och kastrerad katt blir en superjägare, då den både har energi och tid!

nimawa2

Måste hållas instängd
Tillvänjningsperioden inomhus som nämndes ovan, är till för att katten ska vänja sig vid och
  stanna kvar i sin nya miljö. Katten ska alltså ges möjlighet att "landa", komma till ro och förstå, att nu är denna nya miljö dess riktiga hem. Den första tiden måste alltså den förvildade katten bo inne, det kan vara i t.ex. en lada, i en större och rymningssäker hästbox, en lugn sadelkammare eller något annat lämpligt utrymme, som går att göra helt rymningssäkert. Bekväma sovplatser och gömställen konstrueras och FvK brukar ha med sig frigolitlådor fyllda med hö som uppskattas av de flesta katter. Under denna första tid ska katten vänja sig vid de dagliga rutinerna, vid vilka tider maten serveras, hur "matarens" röst låter, vilka andra djur och männsikor som finns runt omkring m.m. Hur långt tid detta tar är varierande, generellt kanske en tidsperiod om 6 veckor, det som får avgöra är hur väl katten verkar acklimatisera sig.

Esther

Öppna din dörr och ditt hjärta
Väljer man att öppna sin dörr för behövande förvildade katter, så får man också tillfredsställelse av vetskapen att ha gjort en sällsynt god gärning, då man med all säkerhet är dessa djurs allra sista chans. FvK Öresund bistår förstås med råd och stöd allt efter de nya hemmens önskemål och behov. Vid intresse och för vidare info, varmt välkomna att kontakta oss!

Additional information