Hjälp en katt med speciella behov

FnytteVad vi tyvärr allt oftare märker är att blivande kattägare idag tenderar att bli alltmer kräsna i sina val av husdjur. Man önskar sig vanligen en katt med "udda" utseende och vill dessutom att den ska vara social, lagom busig, mycket tillgiven, ung och "formbar" och uppfödd på korrekt sätt etc. Det är mycket få blivande hussar/mattar som ser saken ur kattens synvinkel och frågar sig: "Duger det vi kan erbjuda åt just denna specialla kattindivid?"

De katter vi i FvK får omhand ser i regel ut som katter gör mest (svarta, svart/vita, brunrandiga med flera), deras bakgrund är många gånger komplicerad och många missar har farit verkligt illa, vilket naturligtvis sätter sina spår, och dessutom befinner sig de flesta av FvK:s katter i åldersgruppen 1 - 2 år. Detta gör att vi alltid söker kattägare som själva är speciella, det vill säga verkligt godhjärtade, ömsinta och osjälviska människor!

Trots sitt ibland traumatiska förflutna har katter en otrolig och ofattbar förmåga att återhämta sig och åter börja lita på människor, bara de får bo hos en matte/husse som ger dem möjligheten.

FvK söker alltså kattägare som:

  • hyser en verklig önskan att hjälpa en behövande katt och viljan att hjälpa ska vara starkare än ev. förväntningar på hur katten ska se ut och bete sig.
  • är kapabla att älska vilken katt som helst de tar omhand.
  • har oceaner av tålamod! Många av våra katter kan vara mycket rädda den första tiden i sina nya hem och det kan ta lång tid innan de knyter an till en ny matte / husse (men sen blir banden vanligen otroligt starka och mycket speciella!).
  • är uthålliga, kreativa och uppskattar en utmaning. Tar man hand om en "svårare" katt får man helt enkelt inte ge upp, det innebär total katastrof för katten att behöva flytta igen.
  • har medkänsla och inlevelseförmåga kombinerat med en stor portion realism. Tycker man för synd om en rädd och orolig katt och lämnar tillbaka
  • missen efter 2 dagar gör man katten en stor otjänst. Ge katten den tid den behöver och hjälp efter bästa förmåga katten på traven! Be om råd - FvK finns
  • till just för detta.
  • redan har "ett gäng" snälla katter men som ändå kan tänka sig att utöka familjen med ytterligare en 4-bening. En lite räddare katt är ofta betjänt av att få bo tillsammans med stabila tamkatter som kan tjäna som trygga förebilder och överbevisa "räddisen" om att allt är väl här i världen.

Vet du med dig att du tillhör "sorten" som säger: "Ok, det här blir kanske inte alldeles lätt, men varför måste allt vara enklelt? Den här missen har jag tagit hand om, han/hon må vara en "dingboll", men det är min "dingboll" som jag älskar. Nu ska jag ge honom/henne ett så bra liv som jag bara förmår."

Välkommen att höra av Dig, FvK har katter som behöver Dig!