Adoptionsavgifter

 
Trassel webb 2
 

Vuxen hankatt: Kastrerad, öronmärkt, vaccinerad, avmaskad, ohyrebefriad (rutin) och
hälsokontrollerad av veterinär - 1200 kr. Om katten är chippad också - 1500 kr

Vuxen honkatt: Kastrerad (flanksnitt), öronmärkt, vaccinerad, avmaskad, ohyrebefriad (rutin) och hälsokontrollerad av veterinär - 1600 kr. Om katten är chippad också - 1900 kr

Kattunge: Vaccinerad (1:a), avmaskad (3 ggr.), ohyrebefriad (rutin) och hälsokontrollerad av veterinär - 1000 kr

Kattunge: Vaccinerad (1:a + 2:a), avmaskad (3 ggr.), ohyrebefriad (rutin) och hälsokontrollerad av veterinär - 1200 kr

Gårdskatt: Ingen adoptionsavgift, men FvK tar tacksamt emot en gåva som oavkortat går till arbetet med att hjälpa fler förvildade katter till ett bättre liv

FvK Öresund gör inte någon förtjänst på adoptionsavgifterna, vi är en ideell förening. Priserna avspeglar de veterinärkostnader och eventuella behandlingar som katterna genomgått innan förmedling. Att kastrera, öronmärka och vaccinera katterna är en del av föreningens rutiner för att på ett hållbart sätt minska antalet förvildade och hemlösa katter. 

Prisskillnaden mellan kastrerade hon- och hankatter beror på att den kastreringsmetod som vi har valt att använda för våra honor är ett dyrare ingrep. Flanksnitt som metoden kallas, innebär ett mindre ingrepp från sidan på katten istället för att öppna dem under magen, något som är skonsammare för den typ av katter som vi ofta arbetar med.

Vi använder oss ofta av veterinär Jiri Hospes i Malmö (Besök Jiris hemsida här) eller Näsetveterinären (Besök Näteveterinärens hemsida här). De har lång erfaranhet av att arbeta med den typen av katter som vi ofta har hand om. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Jiri samt Näsetveterinären som ställer upp för våra katter i vått och torrt.