Därför omplacerar vi inte privatpersoners katter

Varje år får vi flertalet förfrågningar från privatpersoner om vi kan ta hand om deras katter som de av olika skäl inte längre vill eller kan behålla. Vårt svar är alltid nej. Men varför vill vi då inte hjälpa dessa katter kan man undra, vi är ju trots allt en kattförening?

FvK Öresund är en liten förening med ett fåtal aktiva som dedikerat ägnar sig åt att hjälpa förvildade och hemlösa utelevande katter till ett bättre liv. Vår förening har valt att fokusera på de katter som vi anser vara mest utsatta, de som inte har en ägare, ett hem eller någon annan som tar ansvar och bryr sig om dem.

Elins första bild

Elin vägde 900 gram när vi hittade henne. 
 Elin mår bättre
Elin fick via FvK mat, veterinärvård, kärlek och ett nytt hem. Så här ser hon ut idag. 

Vår förening är ingen soptipp för katter där man helt sonika kan lämna över ansvaret till oss om man plötsligt kommer på att katten inte passar in i ens liv. Ofta är anledningen till omplaceringen att privatpersoner fått allergi, ska flytta, börja studera eller har träffat en ny partner och helt plötsligt så är katten inte längre en familjemedlem utan istället ett problem. Vi har ingen möjlighet att som ideell förening med knappa resurser ta ansvar även för katter som faktiskt har en ägare. Det är inte vårt mål eller vårt syfta att hjälpa privatpersoner utan vi fokuserar på de katter som vi anser behöver oss allra mest.

Inom vår förening har vi många års erfarenhet av att jobba med förvildade katter och det är också dessa som vi alltid försöker att prioritera. Genom åren så har vi tyvärr märkt av en allt stadigare ökning av förfrågningar från privatpersoner och vi upplever även baksidan av detta allt oftare när vi är ute och arbetar på plats med katterna. Alltfler utslängda, och oönskade tamkatter stöter vi på och det är svårare och svårare att hitta bra, rejäla, trygga och permanenta hem till våra katter redan som det är. Ökningen av tamkatter som sonika dumpats ute är ett växande problem som tar alltmer av vår tid och våra resurser. Ständigt måste vi rannsaka oss själva och trots att vi gärna hade velat hjälpa så har vi helt enkelt inte möjlighet. Vi måste som förening arbetar målinriktat och fokuserat med det vi inom föreningen kommit överrens om att göra och kan inte på de förvildade katternas bekostnad ändra mål och mening med föreningen.

Trots många års erfarenhet så har vi som förening inte enklare att hitta hem till katter än vad andra har. Vi annonserar på blocket på precis samma villkor som privatpersoner kan göra och vi är mycket noga med vilka hem vi väljer att placera katter i. För att råda bot på rådande problematik måste vi tillsammans arbeta för att höja kattens status så att katten inte bara blir en leksak som man kan kasta bort när den inte längre passar in i matte/husses liv. Att ta sig på ägandet av en katt är förknippat med ansvar, eftertänksamhet och långsiktighet. Vi kan som förening inte själva brista i dessa åtagande och därför kommer vi att fortsätta att säga nej till privata omplaceringar av katter.